O Magnum Mysterium: 27 november 2011

Deze CD heeft, evenals de twee voorgaande CD's, een Latijnse naam gekregen nl. 'O magnum mysterium'. Dat betekent 'groot mysterie'. Bij de meeste kerstafbeeldingen komt het licht van bovenaf alsof het tafereel in de schijnwerpers wordt gezet. Om aan te geven dat de komst van Jezus, als Licht der wereld, een groot mysterie is, komt het licht vanaf het kind Jezus zelf.

Christe Lux Mundi: 11 februari 2005

 De titel van de CD is gelijk aan het eerst en het laatste nummer van deze CD 'Christe lux mundi': Christus licht der wereld. De doornenkroon geeft het lijden van Jezus Christus aan. Het kruis met de witte doek is de stille getuige van Zijn kruisiging en dood. De kleur paars is de kleur van de Veertigdagentijd, tijd van inkeer en vasten, de lijdenstijd. De tijd van voorbereiding op weg naar Pasen. De kleur wit is de kleur van Pasen.Aan de voet van het kruis ontspringt vanuit de doornenkroon het licht van de nieuwe morgen, Paasmorgen. Licht dat de duisternis verdrijft. De kleur wit dat het paars verdrijft. Als teken van een nieuw begin.
 

Ubi caritas: 29 september 2000

De titel van de CD is gelijk aan nummer 6 van deze CD 'Ubi caritas': waar vriendschap heerst en liefde, is God. De groep mensen op de afbeelding beelden die liefde en vriendschap uit en de lichtbundel in het midden de aanwezigheid van God.