Jubileum november 2016

Workshopdag met Philip Stopford 1 juni 2013

Bij pastoor Kuypers juni 2008

Ruïneconcert in slot Teijlingen 26 juni 2004